POLITYKA JAKOŚCI – ISO

Multi-Med Sp. z o. o. udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  rehabilitacji i diagnostyki obrazowej (RTG, USG) dbając o ich stałą wysoką jakość.

         Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2009.

Cele jakościowe stojące przed nami to: 

 • dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,
 • stała  troska  o  warunki  pracy  personelu,
 • dążenie do satysfakcji leczonych pacjentów,
 • poprawa  jakości i czasu obsługi pacjenta,
 • a także, aby pacjent utożsamiał się z naszą przychodnią, żeby nie był anonimowy.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • monitorowanie  jakości  rozpoznawania  i  leczenia  chorób,
 • udział w  działalności  profilaktycznej,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji przez zatrudniony personel,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • budowanie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • dzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty i przystosowywanie  do obowiązujących  norm,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów korzystających z naszych usług.

Prezes Zarządu przeprowadzając okresowe przeglądy funkcjonowania systemu, weryfikuje politykę jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków, a także dokonuje szkoleń i bieżącej edukacji w związku ze zmieniającymi się przepisami.

         Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. 

Zakres usług

Umowy z NFZ w 2018 r.: Rehabilitacja, Rehabilitacja domowaOrtopedia, Neurologia, Chirurgia ogólna.

Pacjenci naszych poradni specjalistycznych mogą bezpłatnie korzystać z badań: EMG, RTG, USG.

REHABILITACJA

Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaż ...

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ortopedyczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgii ogólnej ...

DIAGNOSTYKA

RTG, USG, EMG ...

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!