PNF PEDIATRYCZNE

PNF w pediatrii zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży z następującymi schorzeniami:

  • Skoliozy nerwowo – mięśniowe
  • Wady układu kostno – stawowego (kończyn, klatki piersiowej, kręgosłupa)
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Przepuklina oponowo – rdzeniowa
  • Zaniki mięśni
  • Uszkodzenie rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego.

Metoda PNF ze względu na połączenie oddziaływania na trzy współpracujące ze sobą trzy układy: kostny, mięśniowy i nerwowy znalazła doskonałe zastosowanie przy korekcie wad postaw. Zwłaszcza w leczeniu skolioz u najmłodszych pacjentów.

Dotychczas leczenie dziecka ze skoliozą/innymi wadami postawy zawężano do wzmacniania siły mięśniowej i przywracania ruchomości w stawach kręgosłupa i stawach kończyn. Najnowsze  badania wykazują, że problem skoliozy nierozerwalnie wiąże się z zaburzeniami w centralnym układzie nerwowym. W okresie rozwoju dziecka następują odchylenia w centralnym układzie nerwowym, które przekładają się na asymetrie czynności ruchowych, m.in. na kręgosłup. Rozwijające się wraz ze wzrostem dziecka, a niekorygowane asymetrie zostają uznane przez mózg za naturalną postawę.

W efekcie dzieci z upływem  czasu zatracają poczucie właściwego ustawienia ciała w przestrzeni. Do zaburzeń  czucia głębokiego (czucia własnego ciała) dołączają nieprawidłowości dotyczące równowagi, odruchów postaw oraz zmienia się sposób chodzenia na mniej ekonomiczny.

Leczenie dzieci metodą PNF opiera się na: wypracowaniu prawidłowych wzorców ruchowych, zoptymalizowaniu koordynacji pomiędzy mięśniami, układem kostnym i nerwowym.

Rehabilitacja rozpoczyna się od badania klinicznego i omówienia postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem metody PNF.   Po badaniu i przeanalizowaniu wady postawy/skrzywienia terapeuta razem z rodzicami ustala plan i przebieg terapii. Bezwzględnym warunkiem sukcesu podjętych działań jest zaangażowanie dziecka i jego rodziny w terapię i codzienne wykonywanie zaleconych ćwiczeń.

Terapia prowadzona jest w wielu pozycjach wyjściowych. Ma to na celu utrwalenie osiągniętej korekcji i przygotowanie dziecka do wykonywania codziennych aktywności przy optymalnie poprawnym ustawieniu kręgosłupa i miednicy. Duża różnorodność  pozycji, bodźców, zadań ruchowych i indywidualne podejście czynią terapię interesującą dla pacjenta.

Terapia grupowa dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa nie jest wskazana. Nie gwarantuje ona zatrzymania rozwoju lub korekty skrzywienia, a nawet może prowadzić do zwiększenia skoliozy. Wskazana jest indywidualna terapia z ćwiczeniami dostosowanymi do wady pacjenta.

rehabilitacja wrocław

Zakres usług

Umowy z NFZ w 2018 r.: Rehabilitacja, Rehabilitacja domowaOrtopedia, Neurologia, Chirurgia ogólna.

Pacjenci naszych poradni specjalistycznych mogą bezpłatnie korzystać z badań: EMG, RTG, USG.

REHABILITACJA


Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaże ...

PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Ortopedyczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgii ogólnej ...

DIAGNOSTYKA


RTG, USG, EMG ...

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!