NDT BOBATH

NDT Bobath to koncepcja usprawniania małych i dużych pacjentów, która ma pomóc w ich wszechstronnym rozwoju. Pomaga tym dzieciom, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożenia , urodziły się przedwcześnie.

Terapia metodą NDT Bobath kierowana jest do dzieci z:

 • uszkodzeniem OUN,
 • obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego,
 • asymetrią ułożeniową,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • problemami ortopedycznymi,
 • porażeniem splotu barkowego,
 • kręczem szyi,
 • zaburzeniami karmienia, ssania, połykania.

Metoda NDT Bobath stosowana jest z powodzeniem u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jak również u dzieci zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami.
Dzieciom z niewielkimi problemami ruchowymi umożliwia harmonijny rozwój psychomotoryczny – ukierunkowana jest na poprawę jakości ruchu i profilaktykę wad postawy.
U dzieci z uszkodzeniem mózgu pomaga w funkcjonowaniu, wykorzystywaniu własnych możliwości i osiągnięciu maksymalnej samodzielności biorąc pod uwagę istniejące uszkodzenie układu nerwowego.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT Bobath obejmują:

 • normalizowanie napięcia mięśniowego poprzez zastosowanie odpowiednich technik już od pierwszych miesięcy życia dziecka, np. poprzez nacisk i ciąg, obciążanie i opór, zatrzymywanie ruchu w wybranej jego fazie, utrzymywanie osiągniętej pozycji przez jakiś czas;
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów;
 • wyzwalanie ruchów w formie jak najbardziej zbliżonej do ruchów prawidłowych poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych – głowy, szyi, obręczy barkowej i miednicznej;
 • utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach – zabawy, kąpieli, zabiegów pielęgnacyjnych.

Program rehabilitacyjny ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka pod kątem jego wieku i możliwości.
Terapia metodą Bobath powinna być kontynuowana w warunkach domowych. Ćwiczenia można wykonywać podczas karmienia dziecka, zabiegów pielęgnacyjnych, noszenia na rękach czy w trakcie zabawy. Usprawnianie ma na celu rozwijać odruchy fizjologiczne na danym etapie, a hamować odruchy patologiczne.

Zakres usług

Umowy z NFZ w 2018 r.: Rehabilitacja, Rehabilitacja domowaOrtopedia, Neurologia, Chirurgia ogólna.

Pacjenci naszych poradni specjalistycznych mogą bezpłatnie korzystać z badań: EMG, RTG, USG.

REHABILITACJA


Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaże ...

PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Ortopedyczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgii ogólnej ...

DIAGNOSTYKA


RTG, USG, EMG ...

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!