PNF

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

PNF to indywidualna terapia, której celem jest ponowna nauka (reedukacja) ruchowa i działanie skierowane na zlikwidowanie problemu powstałego w wyniku urazu, udaru lub choroby.
Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Umożliwia to zaktywizowanie największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Dzięki takiemu podejściu leczymy nie tylko mechaniczny problem, ale również pobudzamy układ nerwowy i uczymy go poprawnego wzorca ruchu, który jest zaburzony.

Terapia metodą PNF postrzega pacjenta całościowo. Nie ogranicza się tylko do pracy z niesprawną częścią ciała, ale przede wszystkim opiera się na potencjale nieuszkodzonych i najsprawniejszych jego sfer ruchowych (najsilniejszych, bezbolesnych, o największym zakresie ruchu) i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu.

Terapia PNF jest bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Oznacza to analizę ruchu pacjenta w odniesieniu do jego prawidłowego fizjologicznego przebiegu oraz włączenie do procesu usprawniania elementów treningu samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i sytuacji zadaniowych, które pacjent zgłosił jako trudne bądź niemożliwe do wykonania.

  • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką
  • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych
  • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego
  • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań

Metoda PNF ma bardzo dużą efektywność leczniczą. Skierowana jest do pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (np. po udarach), ortopedycznymi (m.in. po urazach, przeciążeniach) a także z wadami postawy.

Terapia PNF jest podstawowym narzędziem pracy terapeutów na całym świecie, którego wysoka skuteczność potwierdzają liczna badania naukowe.

rehabilitacja wrocław

Zakres usług

Umowy z NFZ w 2018 r.: Rehabilitacja, Rehabilitacja domowaOrtopedia, Neurologia, Chirurgia ogólna.

Pacjenci naszych poradni specjalistycznych mogą bezpłatnie korzystać z badań: EMG, RTG, USG.

REHABILITACJA


Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaże ...

PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Ortopedyczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgii ogólnej ...

DIAGNOSTYKA


RTG, USG, EMG ...

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!