LOGOPEDA – logopedia dla dzieci i dorosłych

Poradnia logopedyczna – oferuje diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci (w tym również najmłodszych pacjentów – niemowląt), młodzieży i dorosłych.

Logopedia dla dzieci i młodzieży

Do logopedy można przyjść już z niemowlakiem – wczesna wizyta to szansa na szybkie zdiagnozowanie nieprawidłowości. Logopeda może ocenić warunki anatomiczne, odruchy z twarzy i funkcje fizjologiczne w obrębie jamy ustnej noworodka. Także słuch, badany zaraz po urodzeniu, jest kluczowym warunkiem prawidłowego rozwoju mowy. Wczesne badanie logopedyczne (tzw. wczesna interwencja) może pomóc także w przypadku problemów z karmieniem dziecka. Logopeda sprawdzi odruch ssania i połykania, a w razie nieprawidłowości udzieli wskazówek dotyczących np. masażu okolic jamy ustnej, którego celem jest wzmocnienie napięcia mięśni w obrębie ust.

Terapia logopedyczna:

 • wczesna interwencja – diagnoza i terapia dzieci w wieku od 0 do 3 lat:
  • integracja odruchów twarzy,
  • nauka prawidłowego jedzenia i połykania,
  • wzmacnianie mięśni aparatu mowy i utrwalania prawidłowego toru oddechowego,
 • ocena rozwoju mowy dziecka,
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • stymulacja rozwoju mowy,
 • terapia jąkania,
 • terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania (dysgrafia, dysleksja i inne).
 • terapia dyslalii (wady wymowy),
 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu i techniki mowy,
 • terapia dzieci z zespołem Downa i autyzmem z zastosowaniem elementów muzykoterapii dogłębnej-komórkowej i nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Logopedia dla dorosłych

Jest wiele osób dorosłych, u których wada wymowy nie została skorygowana w wieku dziecięcym. Taka wada nie ustąpi samoistnie, jednak można ją usunąć niezależnie od wieku. By wymowa stała się poprawna, wystarczą proste ćwiczenia logopedyczne i odpowiednie instrukcje.

Dorosłym zapewniamy pomoc logopedyczną w problemach:

 • nieprawidłowej wymowy,
 • seplenienia międzyzębowego,
 • niewyraźnej mowy
 • “francuskiego r”,
 • zbyt szybkiego tempa mówienia.

Rehabilitacja logopedyczna po udarach

Problemy komunikacyjne dotyczą także osób ze stwierdzonymi zespołami i chorobami neurologicznymi, czyli osób po udarach, guzach mózgu, wypadkach komunikacyjnych, a także z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym (SM) czy stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA).
Uszkodzenia systemu nerwowego powodują poważne zaburzenia mowy. Oprócz porażeń i niedowładów, które mogą współwystępować w takich przypadkach, chory traci zdolność porozumiewania się z otoczeniem staje się zależny od swoich opiekunów, nie może pracować zawodowo, często nie potrafi nawet sam o siebie zadbać. Taki stan rzeczy powoduje obniżenie komfortu życia i pogorszenie stanu psychicznego.
Rehabilitacja mowy, która w takim przypadku obejmuje także najbliższą rodzinę i opiekunów chorego, pomaga mu w powrocie do normalnego życia.

Zakres usług

Umowy z NFZ w 2018 r.: Rehabilitacja, Rehabilitacja domowaOrtopedia, Neurologia, Chirurgia ogólna.

Pacjenci naszych poradni specjalistycznych mogą bezpłatnie korzystać z badań: EMG, RTG, USG.

REHABILITACJA

Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaż ...

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ortopedyczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgii ogólnej ...

DIAGNOSTYKA

RTG, USG, EMG ...

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!