INFORMACJE DLA PACJENTÓW

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Umowy z NFZ w 2016r.

Centrum Medyczne Multi-Med realizuje umowy z NFZ w następujących zakresach:

  • rehabilitacja – konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne
  • ortopedia – konsultacje lekarskie i zabiegi ortopedyczne
  • neurologia – konsultacje lekarskie
  • chirurgia ogólna – konsultacje lekarskie i zabiegi chirurgiczne

Pracownie diagnostyczne (RTG, USG, EMG) realizują bezpłatnie skierowania wystawione w poradniach specjalistycznych Multi-Med (neurologicznej, ortopedycznej, chirurgii ogólnej). Dotyczy to skierowań wystawionych podczas konsultacji lekarskiej odbywającej się w ramach umowy z NFZ.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio w przychodni osobiście lub za pomocą osób trzecich, a także telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

Podstawą rejestracji i wpisania na listę oczekujących jest aktualne skierowanie.

Na podstawie jednego skierowania Pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczenia w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia!

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne,  traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego udzielanego w  ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS)  musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.

Prosimy o stawienie się nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą.

Jeśli pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z listy oczekujących.

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!