EMG

EMG (elektromiografia) należy do badań neurofizjologicznych służących do diagnostyki chorób nerwowo-mięśniowych.

Badanie EMG możemy podzielić na:
Badanie neurograficzne (ENG) – ocena przewodzenia w nerwach obwodowych. Polega na pobudzaniu włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych bodźcem elektrycznym o niewielkim natężeniu. Stosuje się płaską elektrodę powierzchniową, którą przymocowuje się do skóry.
Badanie elektromiograficzne (EMG) – ocena czynności spoczynkowej i dowolnej badanych mięśni. Badanie wykonuje się poprzez wkłucie do mięśnia specjalnej elektrody igłowej jednorazowego użytku.

Badanie EMG wykorzystuje się w diagnostyce:

 • polineuropatii, określania jej postaci: aksonalnej, demielinizacyjnej
 • uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zespołu cieśni kanału nadgarstka,
 • uszkodzenie nerwu łokciowego, promieniowego, itp.
 • uszkodzeń nerwu twarzowego i n. trójdzielnego
 • uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowania z uszkodzeniami nerwów obwodowych, splotów nerwowych
 • chorób neuronu ruchowego
 • uszkodzeń splotu barkowego
 • choroby neuronu ruchowego (SLA) – miopatii wrodzonych i nabytych (zapalnych), miotonii
 • miastenii, zsp. miastenicznych
 • zespołu nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka)
 • chorób mięśni (miopatia, dystrofia miotoniczna, zapalenie wielomięśniowe)

Wskazania do badania

 • Zespoły korzeniowe – szyjne, lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych
 • Ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii)
 • Nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność).

Sposób przygotowania do badania

 • Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany, rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
 • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny.
 • Należy poinformować o przyjmowanych lekach (szczególnie lekach przeciwkrzepliwych oraz wydłużających czas krwawienia) oraz obecnych chorobach.

Przeciwwskazania

 • Elektryczny rozrusznik serca. W przypadku niektórych rozruszników badanie jest możliwe, jednak wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego kardiologa na badanie.
 • Elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała. Dopuszczalne są elementy tytanowe.

Badanie z wykorzystaniem specjalnej elektrody igłowej (np. próba tężyczkowa) może być bolesne, jednak większość osób toleruje je dobrze. Czasem po badaniu można odczuwać niewielki ból w miejscu badania, najczęściej szybko przemijający.

Czas badania może wynosić od 15 do 60 minut.

rehabilitacja wrocław

Zakres usług

Umowy z NFZ w 2018 r.: Rehabilitacja, Rehabilitacja domowaOrtopedia, Neurologia, Chirurgia ogólna.

Pacjenci naszych poradni specjalistycznych mogą bezpłatnie korzystać z badań: EMG, RTG, USG.

REHABILITACJA

Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaż ...

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ortopedyczna, Neurologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgii ogólnej ...

DIAGNOSTYKA

RTG, USG, EMG ...

UWAGA!

Prowadzimy indywidualne zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży. Leczymy skoliozy i wady postawy.

UWAGA!

Wolne miejsca w poradni chirurgii ogólnej. Natychmiastowa realizacja skierowań w ramach NFZ!

SUPER OFERTA!

25% upustu na zabiegi fizykalne!