Przychodnia rehabilitacyjna Multi-Med

DIAGNOSTYKA - EMG

Gabinet specjalistyczny rehabilitacji medycznej

Lek. med. Mieczysław Maciak


Diagnostyka:

 • Konsultacje lekarskie - porada rehabilitacyjna, kwalifikacje do zabiegów, zaświadczenia i zwolnienia lekarskie
 • Ocena neurofizjologiczna dziecka - ocena stanu zdrowia niemowląt i małych dzieci, testy Vojty, kwalifikacja do rehabilitacji
 • Badanie EMG

Elektromiografia (EMG) należy do badań neurofizjologicznych służących do diagnostyki chorób nerwowo-mięśniowych.

Badanie EMG możemy podzielić na:
Badanie neurograficzne (ENG) - ocena przewodzenia w nerwach obwodowych. Polega na pobudzaniu włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych bodźcem elektrycznym o niewielkim natężeniu. Stosuje się płaską elektrodę powierzchniową, którą przymocowuje się do skóry.
Badanie elektromiograficzne (EMG) - ocena czynności spoczynkowej i dowolnej badanych mięśni. Badanie wykonuje się poprzez wkłucie do mięśnia specjalnej elektrody igłowej jednorazowego użytku.

Badanie EMG wykorzystuje się w diagnostyce:
- polineuropatii, określania jej postaci: aksonalnej, demielinizacyjnej
- uszkodzeń pojedyńczych nerwów (mononeuropatii), w tym zsp. cieśni kanału nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, promieniowego, itp.
- uszkodzeń nerwu twarzowego i n. trójdzielnego
- uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowania z uszkodzeniami nerwów obwodowych, splotów nerwowych
- chorób neuronu ruchowego
- uszkodzeń splotu barkowego
- choroby neuronu ruchowego (SLA) - miopatii wrodzonych i nabytych (zapalnych), miotonii
- miastenii, zsp. miastenicznych
- zespołu nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka)
- chorób mięśni (miopatia, dystrofia miotoniczna, zapalenie wielomięśniowe)

Wskazania do badania

 • Zespoły korzeniowe - szyjne, lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych
 • Ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii)
 • Nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność).

Sposób przygotowania do badania

 • Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany, rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
 • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny.
 • Należy poinformować o przyjmowanych lekach (szczególnie lekach przeciwkrzepliwych oraz wydłużających czas krwawienia) oraz obecnych chorobach.

Przeciwwskazania

 • Elektryczny rozrusznik serca. W przypadku niektórych rozruszników badanie jest możliwe, jednak wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego kardiologa na badanie.
 • Elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała. Dopuszczalne są elementy tytanowe.

Badanie z wykorzystaniem specjalnej elektrody igłowej (np. próba tężyczkowa) może być bolesne, jednak większość osób toleruje je dobrze. Czasem po badaniu można odczuwać niewielki ból w miejscu badania, najczęściej szybko przemijający.

Czas trwania może wynosić od 15 do 60 minut.

Multi-Med Sp. z o.o.        
Ul. Sienkiewicza 110        
50-348 Wrocław        

Tel. (71) 798 99 41
Fax (71) 798 99 42
Zapraszamy: Poniedziałek - Piątek, od godziny 08:00 do 19:00
  © 2007 Multi-Med Sp. z o.o.